THE BILLIONAIRE TOUR:
NHÀ SÁNG LẬP ACTIONCOACH
KHỞI ĐỘNG HÀNH TRÌNH TỶ PHÚ TẠI VIỆT NAM

THE BILLIONAIRE TOUR:
SÔI ĐỘNG KHÍ THẾ KHỞI NGHIỆP VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM


Business Coaching Asia

Địa chỉ: 87 - 89 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, TP. HCM

Điện thoại: 093 447 1742 (Mr. Trưởng)
(08) 7300 1819 (Line 400)

Email: adam@bca.asia

KẾT NỐI VỚI BCA

Đăng ký
tham dự