ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chi phí tham dự:

5.500.000 VNĐ/1 vé

ĐĂNG KÝ THAM DỰ


Business Coaching Asia

Địa chỉ: 87 - 89 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, TP. HCM

Điện thoại: 093 447 1742 (Mr. Trưởng)
(08) 7300 1819 (Line 400)

Email: adam@bca.asia

KẾT NỐI VỚI BCA

Đăng ký
tham dự